top of page

יעילות התרופה פלגיל כטיפול יעיל לילפת שטוחה של רירית הפה

"ילפת שטוחה היא מחלת עור דלקתית עם צורות הפוגעות בריריות, כולל רירית הפה" אומר ד"ר אביגדור סרברניק. דלקת זו של רירית הפה היא כרונית, באה ונעלמת לסירוגין, ופוגעת במקרים רבים באיכות החיים של החולה. הטיפול המקובל במחלה הוא טיפול מקומי בנגעים בתכשירים סטרואידים שונים.


מחקר חדש שפורסם בירחון דרמטולוגיה קלינית וניסויית הבריטי, בדק את היעילות של טיפול דרך הפה בתרופה פלגיל (METRONIDAZOLE) כטיפול בילפת שטוחה של רירית הפה.


המחקר כלל 30 מטופלים שסבלו מילפת שטוחה של רירית הפה במשך 10 שנים לפחות. המטופלים טופלו בתרופה פלגיל במינון של 500 מ"ג, פעמיים ביום, למשך 12 שבועות.


התוצאות הראו כי 60% מהמטופלים הדגימו שיפור בתסמינים, כאשר 33% מהמטופלים אף הראו ריפוי מלא.


מחקר זה הוא מחקר רטרוספקטיבי, כלומר הוא מבוסס על ניתוח של תיקים רפואיים קודמים. מחקרים רטרוספקטיביים נחשבים לפחות אמינים ממחקרים פרה-קליניים או קליניים מבוקרים. עם זאת, מחקר זה הוא המחקר הראשון שבדק את היעילות של פלגיל לטיפול בילפת שטוחה של רירית הפה.


תופעות הלוואי של פלגיל הן מינוריות בדרך כלל, והן כוללות בחילות, הקאות, שלשולים, כאבי ראש, ופריחה.


על בסיס ממצאי המחקר, ניתן לומר כי פלגיל מהווה אופציה טיפולית סבירה עבור חולים עם ילפת שטוחה של רירית הפה שלא הגיבו לטיפול מקומי. עם זאת, נדרשים מחקרים נוספים כדי לאשר את היעילות והבטיחות של טיפול זה.


ד"ר אביגדור טוען כי פלגיל מהווה אופציה טיפולית סבירה עבור חולים עם ילפת שטוחה של רירית הפה שלא הגיבו לטיפול מקומי. עם זאת, נדרשים מחקרים נוספים כדי לאשר את היעילות והבטיחות של טיפול זה.


הערות:

המחקר כלל מספר קטן של מטופלים, ולכן יש צורך במחקרים נוספים כדי לאשר את הממצאים.

המחקר לא היה סמיות כפולה, ולכן לא ניתן לשלול את האפשרות שחלק מהשיפור בתסמינים נבע מהאפקט הפלצבו.

המחקר לא דיווח על תופעות לוואי חמורות של פלגיל, אך ייתכן שטיפול זה עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות יותר בחולים עם גורמי סיכון מסוימים, כגון מחלת כבד או מחלת כליות.
יעילות התרופה פלגיל כטיפול יעיל לילפת שטוחה של רירית הפה

Comments


bottom of page