top of page

הקשר בין דלקת עור אטופית וסימפטומים של הפרעות התנהגותיות בילדים

האם דלקת עור אטופית (אסטמה של העור), קשורה בהפרעות ההתנהגותיות אצל ילדים הסובלים ממחלת העור. לא ברור האם תת אוכלוסיות מסוימות של ילדים עם מחלת העור, הם בסיכון גבוה יותר להפרעות ההתנהגויות. מטרת העבודה, שפורסמה מירחון האגודה האמריקאית לרפואה העוסקת במחלות עור ממרץ 2024, הוא לבדוק את הקשר בין מחלת העור וההפרעות ההתנהגויות, כמו הפרעות בלימודים ובזיכרון אצל ילדים בארה"ב, והאם מדובר בהפרעה התפתחותית במערכת העצבים הגורמים להפרעות בריכוז, היפראקטיביות של המטופל, פיגור בהתפתחות וקשיים בלימוד. 


המחברים עברו על נתונים משנת 2021, של שאלונים שבוצעו ע"י ראיונות של מערכת הבריאות האמריקאית אצל צעירים מתחת לגיל 17, שלא סבלו מאוטיזם או בבעיות התפתחות אינטלקטואלית. אבחנת מחלת העור התבססה על פרטים שנמסרו ע"י ההורים או בוגר מוכר אחר, שדווחו על מחלה עורית בעבר או בעת ביצוע הראיונות. בעיקר נבדקו קשיים בלמידה או בזיכרון, כפי שדווחו ע"י הבוגרים.


מתוך 69,732,807 משתתפים, 9,223,013 משתתפים סבלו מדלקת אטופית של העור (13.2%) מהנבדקים. בהשוואה לילדים בריאים, ילדים חולים סבלו יותר מקשיים בלימודים (10.8%) בהשוואה לילדים הבריאים (5.8%), ומקשיים בזיכרון אצל 11.1% בהשוואה ל5.8% אצל הבריאים. אבל, נמצא גם כי הממצאים הללו היו מוגבלים לילדים עם הפרעות ההתפתחותיות נוירולוגיות, כמו הפרעות בריכוז, פעילות יתר או הפרעות ביכולת הלימודית, אך לא ניצפו אצל ילדים שאינם סובלים מהפרעות  התפתחותיות נוירולוגיות. 


המחברים מסכמים כי ילדים הסובלים מדלקת עור אטופית ומדגימים הפרעות התנהגותיות, חייבים לעבור ברור המתאים לילדים עם הפרעות התפתחותיות של המערכת הנוירולוגית.

https://www.dr-avigdor-srebrenik.co.il/post/%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D

Commentaires


bottom of page