top of page

הקשר בין טיפול בתרופות מעכבי JANUS KINASE וסיבוכי מחלות לב וכלי דם

מספר דיווחים בספרות על אפשרות לסיכונים של מחלות לב וכלי דם ולקרישי דם, אצל המטופלים בתרופות מסוג מעכבי JAK הופיעו בפרסומי רשות התרופות האמריקאית. הבסיס לחששות אלו התבססו על תרופות דומות לקבוצה זו, כמו HUMIRA ו-TOFACITINIB – שניתנו לחולי דלקת מפרקים אוטואימונית.


הירחון הדרמטולוגי של האגודה הרפואית האמריקאית מפברואר 2024 ביצע סקירה מקיפה ובדקה 42 עבודות משוות טיפול מול אינבו, עבודות שבדקו את הסיכון לפתח סיבוכים לב וכלי דם אצל נוטלי התרופות מסוג מעכבי JAK אצל מטופלים שקיבלו התרופה למחלות עור אוטואימוניות. המטופלים שסבלו מדלקת עור אטופית, קרחת  אזורית לא צלקתית, ספחת, בהרת ודלקת ידיים כרונית, נטלו את התרופות בממוצע כ-16 שבועות. סקירת הספרות נעשתה ב-2023 תוך שימוש במאגרי מידע כמו EMBASE ,MEDLINE SCOPUS ועוד.

מתוך 45 מחקרים אקראיים, עם 12,996 מטופלים, שטופלו ב-17 תרופות מסוג זה, והושוו ל- 4,925 מטופלים שטופלו באינבו, נמצא כי לא הייתה שכיחות גדולה יותר של מחלות לב וכלי דם גדולים, או מחלות של קרישי דם בהשוואה לנוטלי האינבו. לא היה הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות גם בתופעות לוואי קשות אחרות.

למרות כל זאת, ממליצים המחברים לבצע בדיקות סקר טרם התחלת התרופות ולהסביר למטופלים על סיכונים אפשריים לפני שמתחילים טיפול בתרופות מעכבות הJAK.
הקשר בין טיפול בתרופות מעכבי JANUS KINASE וסיבוכי מחלות לב וכלי דם

Comments


bottom of page