top of page

יעילות חיסון משוחלף כנגד שלבקת חוגרת

סידרה של שתי מנות חיסון משוחלף, כנגד שלבקת חוגרת, השיגה 97% יעילות, בניסוי קליני מכריע. במאמר שפורסם בירחון קורות רפואה פנימית (ANNALS OF INTERNAL MEDICINE) מינואר 2024, בוצעה הערכה קלינית של יעילות החיסון הכפול כנגד שלבקת חוגרת ה-RZV. בניסוי השתתפו מטופלים מעל גיל 50 שנה.


הניסוי בוצע על אוכלוסייה של 2 מיליון מטופלים שהיו במעקב המחברים לתקופה ממוצעת של 7.6 שנים. לאחר התאמה, יעילות החיסון אצל אלו שקיבלו מנה אחת מתוך השתיים, הגיעו ל-64% יעילות ואצל אלו שקיבלו את שתי המנות הגיעו ל-74% יעילות. לאחר שנה, אלו שחוסנו במנה בודדת הגיעו ל-70% יעילות בתוך השנה הראשונה לחיסון, 45% בתוך השנתיים, 48% בתוך השלוש שנים של הטיפול ו-52% לאחר 3 שנים מהטיפול. לאחר שתי מנות חיסון, יעילות החיסון בתוך השנה הראשונה הגיעה ל-79% ,ל-75% תוך כדי שנתיים מהטיפול ו-73% תוך שלוש וארבע שנים מהחיסון. חולים שקיבלו קורטיקוסטרואידים לפני החיסון, מתוך חשש לתגובה אלרגית מהחיסון, היה   65% הצלחה, בעוד שאצל כאלה שלא קבלו סטרואידים הגיעו ל-77% הצלחה.


המחברים מסכמים כי שתי מנות של החיסון מסוג RZV נמצא יעיל ביותר, זאת בהשוואה לחיסון הקודם כנגד שלבקת חוגרת. יעילות המנה הכפולה פחת מעט מאוד במשך 4 שנים לאחר קבלת החיסון. כמו כן יש לציין שמנה בודדת, מתוך השתיים, נתנה יעילות פחותה בצורה משמעותית כעבור שנה מקבלתה, דבר המבליט את הצורך בקבלת מנה כפולה של החיסון.


יעילות חיסון משוחלף כנגד שלבקת חוגרת אביגדור סרברניק

Comentarios


bottom of page