top of page

יעילות חומרים פרוביוטיים למבוגרים הסובלים מדלקת עור אטופית

דלקת עור אטופית (אסטמה של העור), היא אחת ממחלות העור הדלקתיות השכיחות ביותר. אפשרות היעילות של מתן תכשירים פרוביוטיים על חומרת המחלה במבוגרים, הדגימה תוצאות שונות ולא אחידות. מטרת המחברים שפרסמו עבודתם בירחון הדרמטולוגי DERMATOLOGY EXPIREMENTAL AND CLINICAL לאחרונה, הייתה לברר יעילות התכשירים הללו ככלי נוסף בטיפול במבוגרים עם דלקת עור אטופית. פרוביוטיקה היא גישה מדעית הדוגלת בגיוס חיידקים ידידותייםלטובת בריאותנו. במערכת העיכול שלנו חיה אוכלוסיית חיידקים גדולה, וחלקם ידידותיים לאדם. בין החיידקים הללו נמצאים בין השאר, החיידקים מקבוצת הלקטובצילוס.


נבדקו מאגרי מידע גדולים כמו PUBMED , SCOPUS, ו-EMBASE , באופן סיסטמתי, לצורך איסוף אינפורמציה על מתן תכשירים פרוביוטיים למבוגרים הסובלים מדלקת עור אטופית. מתוך 413 פרסומים שעסקו בנושא , רק 9 מאמרים הכילו ממצאים משמעותיים. תכשירים פרוביוטיים של LACTOBACILLLUS SALIVARIUS ושל LACTOBACIL .LUS ACIDOPHILUS הדגימו אפקט בינוני בשיפור דלקת העור במבוגרים. תכשירים אלו הדגימו שיפור רב יותר במבוגרים עם מחלה בינונית עד קשה בהשוואה למטופלים עם דלקת עור אטופית קלה. לאכזבת המחברים, הירידה בחומרת הדלקת לא גרמה לשיפור באיכות החיים של המטופלים בתכשירים הפרוביוטייים.


המחברים מסכמים ומדגישים כי הממצאים מראים שיפור בחומרת המחלה במבוגרים עם הצורה הקשה של המחלה. ממצאים אלו לא באו לידי ביטוי ברמות האאוזינופילים וה-IGE בדם. למרות הממצאים המעודדים שנמצאו אצל החולים הקשים, הדבר לא בא לידי ביטוי בשיפור איכות החיים. יש חשיבות בעבודות נוספות בנושא, בתקווה שתכשירים אלו ישפרו בעתיד את הטיפול במחלה.


יעילות חומרים פרוביוטיים למבוגרים הסובלים מדלקת עור אטופית


Comments


bottom of page