top of page

זולאייר במינון נמוך כטיפול בסרפדת (URTICARIA) כרונית

הירחון הסקנדינבי הדרמטולוגי VENEROLOGICA-DERMO ACTA פרסם מאמר באוגוסט 2023 מאת מחברים קוריאנים שדיווחו על ניסיונם בטיפול בסרפדת כרונית בתרופה זולאייר (XOLAIR). תרופה זו יעילה בחולים שאינם מגיבים לתרופות אנטיהיסטמיניות מכל הסוגים. בשל מכירה הגבוה של התרופה, המטופלים הקוריאנים מעדיפים מינון נמוך של 150 מ"ג בחודש.


מטרת העבודה הרטרוספקטיבית הייתה לברר את יעילות הטיפול לתווך ארוך אצל חולים בסרפדת כרונית. העבודה דגמה 179 מטופלים הסובלים מאורטיקריה כרונית שלא הגיבו לאנטיהיסטמיניים השונים, שגילם מעל לגיל 20 ושטופלו במינון של 150 מ"ג לחודש, בתקופה של עד 12 שבועות. 54.7% מהמטופלים סבלו מצורה קלה של הסרפדת הכרונית, 35.2% סבלו מהצורה הבינונית ו10.1% סבלו מהצורה הקשה של הסרפדת. ריפוי מוחלט הושג אצל 133 מהמטופלים לאחר 12 שבועות במינון של 150 מ"ג לשבוע, בהם 88 הראו תגובה טובה כבר לאחר 4 שבועות של טיפול. בסופו של דבר, 158 הגיעו להחלמה מוחלטת. יש לציין שהחולים שהגיבו תוך 4 שבועות לטיפול היו מהקבוצה של החולים הקלים. חולים הסובלים גם מדלקת עור אטופית וכן חולים מעשנים הגיבו גם הם עם ריפוי מלא ,אך בפרק זמן ארוך יותר.


מחקר זה, מחדש לנו את העובדה כי מינון נמוך של זולאייר הוא טיפול יעיל בסובלים הספחת כרונית ושאינם מגיבים לטיפול בתרופות אנטיהיסטמיניות. יש חשיבות לחומרת המחלה, לעובדה שהמטופל מעשן וככזה שסובל מדלקת עור אטופית, בתגובה המהירה לתרופה.Comments


bottom of page