top of page

הקשר בין תזונה צמחונית אצל נשים בהריון והתפתחות דלקת עור אטופית בילדים

דלקת עור אטופית (אסטמה של העור) היא מחלת עור אימונולוגית ואלרגית המתפתחת בכל העולם,

ובעלת השפעות משמעותיות של גורמים גנטיים וסביבתיים והרגלי תזונה במשך ההיריון וקשורה

לסיכון למחלה אלרגית בילדים. מעט מחקרים חקרו את הקשר בין תזונה צמחונית בהריון ודלקת עור אטופית בילדים. לכן, מטרת המחקר שפורסם בגיליון דצמבר 2023 של הירחון לאימונולוגיה

ולאלרגיה בילדים, ע"י מחברים מטייוואן הייתה לבדוק האם קיים קשר כזה.


המחקר שהסתמך על מאגרי המידע של הילודים בטייוואן, הסתמך על נתונים משנת 2005 של תינוקות שנולדו בטייוואן. מתוך המידע על 20,172 אימהות וילודים באותה שנה, ונעשה תוך כדי ראיונות פנים אל פנים עם האימהות היולדות, בין החודשים 6 ל 18 חודשים מהלידה. המחקר שהתבסס על גיל היולדת, רמת ההשכלה שלה ומין הילוד איתר 408 אימהות שנטלו דיאטה צמחונית במשך ההיריון, והם השוו ל 4080 אימהות שהיו על דיאטה נורמלית. מחקר זה בדק את הנתונים הסופיים של 4488 נשים יולדות. מבחן רגרסיה סטטיסטי בדק את הקשר בין תזונה צמחונית של היולדת ושכיחות דלקת עור אטופית בילודים.


מתוך מאגר המידע של הילודים הטאייווניים בשנת 2005, 292 אימהות היו על דיאטה צמחונית 

שאפשרה גם מוצרי חלב וביצים (1.8%) בעוד 116 שמרו על דיאטה צמחונית מלאה, (0.7%). יחד מדובר ב 408 אימהות (2.4%) מכלל האימהות היולדות באותה שנה. כאשר הישוו אוכלוסייה זו לאוכלוסיית אימהות שנטלו דיאטה רגילה. (היחס היה 1:10), נמצא שנשים על דיאטה צמחונית הדגימו סיכון נמוך לפתח דלקת עור אטופית בילודים לפני גיל 18 חודשים.


המחברים מסכמים שבמחקר זה נמצא כי דיאטה צמחונית במשך ההיריון, יכולה להוריד את הסיכון

להתפתחות האלרגיה בילדים ולפתח דלקת עור אטופית בילדים. המחברים מממליצים לבצע מחקר

נוסף לפרק זמן ארוך יותר מאשר 18 חודשים, בכדי לבצע הערכה מלאה בחשיבות הדיאטה.דלקת עור אטופית בילדים דוקטור אביגדור סרברניק

Commentaires


bottom of page