top of page

הסיכון למלנומה ולסרטני עור שאינם מלנומה אצל הסובלים מבהרת (VITILIGO)

מחקרים גנטיים מצאו יחס הפוך בין בהרת וסרטן העור, אך מחקרים אפידמיולוגיים לא הדגימו ממצאים דומים. המחברים בעבודה זו, שפורסמה בירחון למחקר דרמטולוגי מנובמבר 2023, בדקו את הסיכון לסרטן עור במבוגרים עם בהרת בבריטניה, תוך שימוש במאגרי מידע בין השנים 2010-2020. החולים בבהרת הושוו לאוכלוסייה בריאה בהתאם לגיל, מין אצל אותו רופא משפחה. שכיחות מלנומה וסרטני עור שאינם מלנומה, כמו סרטן תאי הבסיס וסרטן תאי קשקש, וכן גידולי עור קרניים כתוצאה מחשיפה לשמש, הושוו לאוכלוסייה ללא בהרת. כ-15,156 חולי בהרת הושוו ל-60,615 מטופלים ללא בהרת, שהיוו קבוצת ביקורת.


בבדיקה נמצא כי לחולי בהרת הייתה 38% פחות סיכוי לפתח סרטן עור, כאשר לגבי הסרטן הממאיר ביותר, מלנומה, הייתה ירידה של 61% בסיכון לפתח המחלה. כמו כן לא נמצא קשר בין בהרת וגידולי עור קרניים (KERATOSIS ACTINIC). המחברים מניחים שהדבר נגרם בשל האפקט האנטי-גידולי כנגד מלנוציטים אצל חולי בהרת, דבר שמוריד גם את הסיכון להתפתחות מלנומה, כולל מצבים טרום מלנומה. פחות ברור מהו המנגנון הגורם להפחתה בהתפתחות סוגי העור האחרים שהוזכרו. יש לזכור כי גם הימנעות מחשיפה לשמש, האופייני לחולי בהרת, גם הוא יכול להסביר את הירידה בהתפתחות סרטני העור לסוגיהם. הסברים נוספים קושרים בין מבנים בארכיטקטורה הגנטית בין חולי הבהרת וסרטני העור.


למרות תוצאות מפתיעות אלו, המחברים ממליצים כי רופאי העור המטפלים בחולי בהרת, ייעצו להם להשתמש בתכשירים מגיני שמש ושימוש באמצעים להגנה משמש. מחקרים נוספים בנושא יביאו בעתיד להבנה טובה יותר בתהליך יצירת הממאירות בעור.
Comentários


bottom of page