top of page

האם יש עונתיות בנשירת שיער

מחקר חדש שהתפרסם בכתב העת של האקדמיה האירופאית לדרמטולוגיה ולמחלות מין, בדק האם יש קשר בין עונות השנה לבין נשירת שיער. המחקר נערך על קבוצה גדולה של משתמשי גוגל, אשר חיפשו מידע על נשירת שיער בין השנים 2004-2020.


ד"ר אביגדור סרברניק מציין כי המחברים השתמשו בשפת תוכנה R וחבילותיו כדי לחשב את מספר החיפושים בנושא נשירת שיער בכל חודש בשנה. הם מצאו כי ישנם הבדלים משמעותיים במספר החיפושים בנושא נשירת שיער בין החודשים השונים.


החודשים שבהם נמצאו מספר החיפושים הגבוה ביותר היו אוגוסט, ספטמבר ויולי. החודשים שבהם נמצאו מספר החיפושים הנמוך ביותר היו אפריל, פברואר ודצמבר.המחברים ערכו השוואה בין החודשים השונים, והם מצאו כי ההבדלים בין אוגוסט לאפריל, בין ספטמבר לאפריל ובין יולי לאפריל הם משמעותיים מבחינה סטטיסטית.


מחקרים קודמים מצאו גם כן כי ישנה נשירה מוגברת בחודשים אלו. הסיבה לכך אינה ידועה בוודאות, אך ייתכן שהיא קשורה לשינויים במזג האוויר, כגון טמפרטורה, לחות ואור שמש.


"השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית מאפשר לנו לקבל מידע מדויק יותר על נושאים שונים, כולל נשירת שיער" אומר ד"ר אביגדור סרברניק. המחקר הנוכחי הוא מחקר חשוב, מכיוון שהוא מדגים את הקשר בין עונות השנה לבין נשירת שיער. מידע זה עשוי להיות בעל חשיבות רבה לחקר נשירת שיער וטיפול בה.
אביגדור סרברניק האם יש עונתיות בנשירת שיער

Comments


bottom of page