top of page

דלקת עור אלרגית ממגע אצל משתמשים בחומרים אקריליים לטיפוח הציפורניים

הפופולריות הגוברת בטיפולים בציפורניים המבוססים על חומרים אקריליים, גורמות לשכיחות גבוה מאוד בפיתוח רגישות הן למטופלות והן ממטפלות בחומרים אלו. במחקר שהתפרסם בירחון העוסק בדלקת עור ממגע מנובמבר האחרון מדווחים המחברים מיוון על ניסיונם אצל 30 מטופלים חציים כאלה שעובדים עם החומרים הללו וחציים שאינם עובדים אתם, אך נחשפו לחומרים.


בשתי הקבוצות נמצאה דלקת עור אלרגית ממגע עם החומרים האקריליים. יש לציין כי אצל העובדים עם חומרים אלו הייתה מעורבות קשה של העור, וחצי מהמטפלים בחומר זה הפסיקו לחלוטין עבודה עימו. כן ציינו המחברים כי 20 מהמטופלים משתי הקבוצות, נחשפו בעבר לחומרים אקריליים בטיפולי שיניים טרם שפיתחו את הדלקת האלרגית ממגע עם החומרים האקריליים לציפורנים. העובדים עם החומרים הללו, כאמור, סבלו בצורה קשה של הדלקת, כאשר 40% מהם פיתחו דלקת זו כבר בשנה הראשונה לעבודתם עם החומר והומלץ להם לעבור לעבודה עם כפפות. 3 מהעובדים הללו נאלצו להפסיק את עבודתם עם חומרים אלו.


המחברים מסכמים כי יש לחשוד להתפתחות דלקת עור אלרגית ממגע עם חומרים אקריליים אצל הנחשפים לחומרים אלו הן בעוסקים והן במטופלים בטיפול קוסמטי בציפורנים. קיימת חשיבות גבוהה  לעובדים עם חומרים אלו לדעת על הסיכון לפתח את הדלקת וללמוד להשתמש בדרכים שימנעו דלקת זו, כמו כפפות.


יעילות התרופה נאוטיגסון למניעת סרטן העור בחולים מדוכאי חיסון ואצל חולים שאינם מדוכאים

Commentaires


bottom of page