top of page

אנטיביוטיקה ותגובות אלרגיות עוריות

אנטיביוטיקה היא גורם מוכר ומפורסם של טיפול במגוון מחלות זיהומיות. למרות היתרונות שלה, היא יכולה להיות גם מאיימת כאשר נוצרות תגובות אלרגיות עוריות.

ד"ר אביגדור סרברניק מדגיש כי בחקירה מקיפה שנערכה לאחרונה, בעלת פרטים של 2917 מטופלים הנטלו אנטיביוטיקות שונות, התברר כי 28% מהם חוו תופעות עוריות קשות המצריכות טיפול רפואי מיידי. חשיבות החקירה אינה רק בתיאום עם המדיניות הרפואית, אלא גם בכך שהיא מהווה את הדיווח הגלובלי הראשון בנושא זה ונפרסה בעיתון DERMATOLOGY JAMA.

מתוך הנתונים המצורפים, התברר כי הסולפה הייתה האנטיביוטיקה הכי נפוצה ולכל אחד מחמישה מהמטופלים נמצא כי פיתח תגובה אלרגית עורית בעקבות השימוש בה. הפניצילינים והצפלוספורינים היו גם תרופות נפוצות ונמצא כי 22% ו-11% מהמטופלים, בהתאמה, חוו תופעות אלרגיות עוריות. יחסית פחות נפוצים היו הקווינולונים (4%) והמקרולידים (2%).

ד"ר אביגדור סרברניק מסכם ואומר כי מאוד חשוב להודיע לרופאים המטפלים על רגישות מול תרופות אנטיביוטיות, ולעדכן אותם בנוגע לכל תגובה אלרגית עורית שעלולה להתרחש. בצעד זה ניתן להימנע מסיכון חיי המטופלים ולמנוע תופעות לוואי רציניות.


אנטיביוטיקה ותגובות אלרגיות עוריות

Comentarios


bottom of page